மனிதர்களுக்கிடையே நிகழும் அன்பின், காதலின், பிரிவின், மகிழ்ச்சியின் என பல்வேறு உணர்வுகளை எளிய கவிதைகளாகச் சொல்கிறது - அன்பின் சிறு பொழுதுகள். அன்பின் வெவ்வேறு தருணங்களை ஆர்பாட்டமில்லாமல் அழகாக வெளிப்படுத்துகின்றன, பல கவிதைகளின் சிறு வரிகள். எளிய வரிகளின் வழி கவித்துவத்தைக் கண்டடையும் முனைப்போடு இக்கவிதைகள் வெளிப்படுகின்றன. அன்பு என்பதே இவ்வுலகை நகர்த்தும் ஒற்றைச் சொல் என்று சொல்ல முனைகிறது இத்தொகுப்பு.

Little Moments of Love

This book examines love, separation, togetherness and all other possible feelings between lovers. Simple words create poetic magic in most of the poems in this collection. This book conveys that in this fast paced world, we do have space for care and love. It stresses that love is the key thing that moves this world!