"தேத்தண்ணி" என்ற இந்தச் சிறுகதைத்தொகுப்பு நூலில் சிங்கப்பூர்ச் சூழலை மையப்படுத்தி எழுதப்பட்ட சிறுகதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. பிரச்சினைக்குரிய மனிதர்களின் அகச்சிக்கல்களை இக்கதைகள் பேசுகின்றன. இயல்பான போக்கில் தடைகள் ஏற்படும்போதுதான் மனித மனம் நிலைதடுமாறுகிறது. இந்நூலில் உள்ள பெரும்பாலான சிறுகதைகள், துன்பத்தை அனுபவிப்பவர்களது மனப்போராட்டத்தை வெளிக்கொணரும் எண்ணத்துடன் எழுதப்பட்டுள்ளன.

Tea (Literal translation)

The book Theathannee features short stories written in Singapore. These short stories examine the struggles of people with mental illness. The human mind succumbs to an unhealthy state when people struggle with overcoming the obstacles they encounter in their daily lives. The majority of the stories in this book were written with the intent of expressing the pain suffered by people battling mental illness.