மொழிவழிக் கனவு

புலம்பெயர் வாழ்வில் குடியேறிய தேசத்தின் வரலாற்றை ஆழமாக அறியவும் ஆன்மாவை நெருங்கி உணரவும் இலக்கியங்களே வெளிச்சமாகத் திகழ்கின்றன. வாசிப்பனுபவக் கட்டுரை உணர்வுப்பூர்வமாகவும், அழகியல் சார்ந்தும் எழுதப்படுகையில் அது நிச்சயமாக ஒரு வாசகனையாவது அப்படைப்பை வாசிக்க வைக்கும். அந்த வகையில் இந்நூல் ஒரு புதிய வாசகனுக்கு சிங்கப்பூர், மலேசியப் புனைவுவெளிக்குள் நுழைவதற்கான வாசலாக விளங்கும்.

Dream Through Language

This book is a collection of reviews that brings about reflections of the social, political and economic landscape of Malaya and the cultural elements of its people, through an intense reading of Malaysian and Singaporean literature. A reader’s experience, when presented with passion and elegantly projected aesthetics has the potential to reach out to other readers and influence them.

Self-Published
2021

ABOUT THE AUTHOR

அழகுநிலா

அழகுநிலா ஆறஞ்சு , சிறுகாட்டுச் சுனை, சங் கன்ச்சில் ஆகிய மூன்று நூல்களை எழுதியுள்ளார். ‘சிறுகாட்டுச் சுனை’ தொகுப்பு 2020 ஆம் ஆண்டு சிங்கப்பூர் இலக்கிய விருதுக்குத் தகுதிச் சுற்றில் தேர்வானது. இவர் குழந்தைகளுக்காக நான்கு படப் புத்தகங்களை எழுதியுள்ளார்: கொண்டாம்மா கெண்டாமா, மெலிஸாவும் மெலயனும், மெலிஸாவும் ஜப்பானிய மூதாட்டியும், பா அங் பாவ்.

Azhagunila

Azhagunila is the author of Oranju, Sang Kancil and Sirukattu Chunai; the latter was shortlisted for the 2020 Singapore Literature Prize. She has also published four picture books for young readers: Kondama Kendama, Melissavum Merlionum, Melissavum Japaniya Moothatiyum and Pa Ang Bao.