புலம்பெயர் வாழ்வில் குடியேறிய தேசத்தின் வரலாற்றை ஆழமாக அறியவும் ஆன்மாவை நெருங்கி உணரவும் இலக்கியங்களே வெளிச்சமாகத் திகழ்கின்றன. வாசிப்பனுபவக் கட்டுரை உணர்வுப்பூர்வமாகவும், அழகியல் சார்ந்தும் எழுதப்படுகையில் அது நிச்சயமாக ஒரு வாசகனையாவது அப்படைப்பை வாசிக்க வைக்கும். அந்த வகையில் இந்நூல் ஒரு புதிய வாசகனுக்கு சிங்கப்பூர், மலேசியப் புனைவுவெளிக்குள் நுழைவதற்கான வாசலாக விளங்கும்.

Dream Through Language

This book is a collection of reviews that brings about reflections of the social, political and economic landscape of Malaya and the cultural elements of its people, through an intense reading of Malaysian and Singaporean literature. A reader’s experience, when presented with passion and elegantly projected aesthetics has the potential to reach out to other readers and influence them.