ஒன்பது கட்டுரைகள் மற்றும் ஆறு நேர்காணல்கள் மூலம், சிங்கப்பூர் மற்றும் மலாயாவின் தமிழ் பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் எழுத்தாளர்களின் பயணம் மற்றும் அவர்களின் படைப்புகளைப் பற்றி, இந்த புத்தகம் சொல்கிறது. இரண்டாம் உலகப் போரும் அதன் ஜப்பானிய ஆக்கிரமிப்பும் நமது எழுத்துப் பாதையை எவ்வாறு திருப்பியது என்பதையும், ஜப்பானிய ஆட்சியின் கீழ், சிங்கப்பூரில் எழுதப்பட்ட இந்தியாவின் சுதந்திரத்திற்கான போராட்டத்தின் ஏராளமான தமிழ் சிறுகதைகளுடன், பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் தடைசெய்யப்பட்ட புத்தகங்களை தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு கோலாலம்பூரில் வெளியிடப்பட்டதையும் இது ஆராய்கிறது. நாராயணரின் இலக்கியப் படைப்பின் முதல் முழு சித்தரிப்பு இதுவாகும்.

Singapore-Malaysia : A History of Tamil Literature - Some Turning Points

Through nine essays and six interviews, this book chronicles the works and lives of Singapore and Malaya’s Tamil writers and journalists. It explores how World War II and Japanese aggression turned our writing trajectory around, and examines banned books that were translated to Tamil and published in Kuala Lumpur, alongside numerous Tamil short stories that were written in Singapore during the Japanese occupation describing India’s fight for independence. It is the first full depiction of the literary work of Narayanar.