லதாவின் படைப்புலகம்

சிங்கப்பூரின் மிக முக்கிய எழுத்தாளர் மற்றும் கவிஞருடன் ஓர் உரையாடல். தற்போதைய இலக்கியச் சூழலின் பின்னணியில் அவரது எழுத்தை இயக்குவது என்ன என்பதைக் கலந்துரையாடல் வழி ஆராய்ந்து அங்கத்தை வழிநடத்துபவர் நெப்போலியன்.

16 April 2022

In-person at The Arts House

ஏற்பாட்டாளர்:

Singapore Book Council

பொறுப்புரிமையாளர்:

Sing Lit: Read Our World

ஆதரவாளர்:

National Arts Council

இடம் ஆதரவாளர்:

The Arts House

Versions

 

சிங்கப்பூரின் மிக முக்கிய எழுத்தாளரும் கவிஞருமான லதாவுடன் அவரது படைப்புகளைப் பற்றிய கலந்துரையாடல். படைப்பாளரின், எழுத்தின் நோக்கம். சர்வதேசப் பாடுபொருட்களிலும், தற்கால நவீனப் புனைவு வடிவத்திலும் தன் படைப்பைத் தானே கடந்து செல்லும் லதாவின் சமீபத்திய படைப்புகள். சர்வதேசத் தமிழ் தளத்தில் தமிழ் புனைவுலகில் சிங்கப்பூரின் தரம், இடம் . எழுத்தின் வெற்றிகரமான ஒழுங்கிற்கு தேவையான மெனக்கெடல். நிஜ நிகழ்வும் கற்பனையும் சர்வதேசப் பிரச்சனைகளுடன் படைப்பில் பிரதிபலிக்கும் யதார்த்தம். எழுத்தும் எழுத்தாளரும் வாசிப்பால் அடையும் உச்சிதம். எழுத்தின் வழி தான் அடையும் சுதந்திரம் என பல்வேறு செய்திகளை , உணர்வாய் , அனுபவக் கோர்வையாய் , தன் படைப்பின் வழி மனம் திறக்கிறார் லதாநிகழ்ச்சி - வடிவமும் வழி நடத்தலும் சிங்கப்பூரின் பிரபல எழுத்தாளரும் கவிஞருமான நெப்போலியன்.

 

பேச்சாளர்

நெப்போலியன்